Sur-sur-sur lille bi omkring

Gener ved bistik

Med sommeren kommer også bierne og humlebierne.
Jeg har altid synes det var så hyggelig at betragte dem, når de sværmer rundt og leder efter en god blomst. Bier har sådan en rigtig hyggelig brummende melodi, og for mig er det helt fint at de lige sværmer hen til mig for at tjekke ud, om jeg er en blomst med honning eller ikke.

Ganske få gange er jeg blevet stukket af en bi, men det er kun sket, når den er kommet i klemme og har oplevet sig truet og i livsfare. En bi kan kun stikke een gang. Så mister den sin brod og dør kort efter. Rigtig sørgeligt med den bi, og samtidig smertefuldt for mig.

Bistik plejer at give betændelse

De bistik jeg har fået, har givet mig en stor rød bule der både kløede og brændte i nogle dage. Jeg har renset stikket eller smurt det med salve, fordi der var ved at gå betændelse i såret.
Men sidste sommer oplevede jeg for første gang, at det gik helt anderledes med det. Jeg løb tværs over en sportsplads og en stor bi kom flyvende og kom i klemme ved kraven på min jakke. Bien blev selvfølgelig bange, og den stak mig oppe ved halsen. Denne gang prøvede jeg noget nyt.

Jeg mærkede ikke mere til bistikket

Kort tid forinden havde jeg anskaffet mig nogle små plastre, der kan støtte kroppen med forskellige ting. Derfor skulle jeg lige prøve hvordan det virkede på bistik. Jeg løb ind til min taske og tog et lille plaster frem, satte det oven på bistikket og løb ud igen.
Faktisk glemt alt om det, indtil jeg kom hjem. For jeg mærkede slet ikke mere til det efter at jeg satte plastret på. Næste morgen ville jeg skifte plasteret. Jeg var jo vant til at det tog nogle dage at komme over et bistik. Derfor bad jeg min datter om at sætte et nyt plaster på mit bistik. Men det kunne hun ikke. For der var simpelthen intet at se der hvor bien havde stukket mig.

Fantastisk hvad de små plastre kan!!

(Hvis man oplever voldsomme symptomer på bistikket, og er i tvivl om man er allergisk, skal man altid søge læge)

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: